Prohlídky - kontroly konstrukcí

zavoláme vám

Napište nám a my se Vám ozveme.

Každý projekt je pro nás důležitý.

Prohlídky - kontroly ocelových konstrukcí

 • kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb dle ČSN 73 2604,
 • revize a hodnocení existujících konstrukcí dle ČSN ISO 13 822,
 • hodnocení provozuschopnosti a bezpečnosti provozování ocelových konstrukcí,  
 • kategorizace ocelových konstrukcí dle nových norem - Eurokódů (třídy následků CC a třídy provedení EXC...),
 • návrh plánu periodických kontrol ocelových konstrukcí,
 • výchozí prohlídky,
 • běžné prohlídky,
 • podrobné prohlídky,
 • mimořádné prohlídky při rekonstrukci nebo úpravě,
 • zaměření ocelových konstrukcí,
 • zpracování chybějící výkresové dokumentace (náhradní dokumentace),
 • zpracování statického posouzení,
 • zápis o prohlídce s popisem stavu a specifikací vad,
 • foto-dokumentace vad a stavu konstrukce,
 • návrh opatření na odstranění vad,
 • odborné odhady a projekty oprav,
 • projekty sanace poškozených konstrukcí,
 • technické poradenství v oboru ocelových konstrukcí
 • vice informací na www.kontrolykonstrukci.cz

Služba pro nové a stávající zákazníky - zdarma pohlídáme termíny kontrol za Vás:

Informace o povinnosti majitele ocelové konstrukce

Majitel konstrukce má v souladu s platným stavebním zákonem 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů povinnost konstrukci řádně udržovat. Dokladem o údržbě jsou periodické prohlídky dle ČSN 73 2604 „Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb“ prováděné autorizovanou osobou v intervalech stanovených touto normou. Prohlídky musí provádět osoba s příslušným oborem autorizace dle stavebního zákona, tj. osoba autorizovaná v oboru mosty a inženýrské konstrukce nebo statika a dynamika staveb. V případě zanedbání údržby je majitel konstrukce spoluzodpovědný za případné škody.

zavoláme vám

Každý projekt je pro nás důležitý.

Napište nám a my se Vám ozveme.

Aktuality

nové stránky www.ndtnoving.cz

08.04.2022

nedestruktivní testování
Všechny aktuality
Nahoru