Dotace EU OP Pik - vývoj vysoce sofistikovaného ict řešení pro projekční činnosti

Dotace EU OP Pik - vývoj vysoce sofistikovaného ict řešení pro projekční činnosti14.8.2019

Společnost NOVING OK s.r.o., která se dlouhodobě profiluje jako společnost zaměřená na poskytování projekčně konstrukční a inženýrské činnosti realizovala projekt s názvem pořízení 3D skeneru a vývoj vysoce sofistikovaného ICT řešení pro projekční činnosti společnosti NOVING OK s.r.o., který byl spolufinancován z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

EU OP Pik

Jméno žadatele:  NOVING OK s. r. o.
Termín realizace: 23. 1.2017 - 30.6.2019
Způsobilé výdaje: 3 672 547 Kč
Dotace:  1 652 646,15 Kč

Popis projektu:                    
Záměrem projektu bylo pořídit nový 3D skener, který by umožnil nahradit stávající manuální (ruční) způsob zaměřování automatickým systémem měření, včetně následného vyhodnocení získaných výsledků měření. Vzhledem k tomu, že samotný 3D skener není schopen vyhodnotit změřené body ocelových konstrukcí, bylo hlavním posláním projektu vyvinout vlastní vysoce sofistikované ICT řešení, které umožní vyhodnotit zjištěné výsledky měření stávajících ocelových konstrukcí. Do vývoje vlastního softwarového řešení bylo zapojeno celkem 6 členů řešitelského týmu, z toho 4 představují stávající zaměstnance společnosti a zbývající 2 představují nově přijaté zaměstnance na pozice projektant-vývojář, jejichž pracovní místa vznikla v souvislosti s realizací projektu a tito zaměstnanci byli rovněž plným svým úvazkem zapojeni do realizace projektu. Dále byli přijati další 2 zaměstnanci, kteří představují nárůst počtu zaměstnanců v rozsahu zapojených stávajících zaměstnanců v rámci projektu.

 

Fotografie realizovaného projektu:

faro scan

Obr. 1: Fotografie pořízeného 3D skeneru.

 

team NOVING OK

Obr. 2: Fotografie řešitelského týmu projektu (Ing. Foniok, Ing. Svobodník, Ing. Cigánek, Dr. Ing. Novotný, Ing. Vinkler, Ing. Čech).

 

zavoláme vám

Každý projekt je pro nás důležitý.

Napište nám a my se Vám ozveme.

Aktuality

nové stránky www.ndtnoving.cz

08.04.2022

nedestruktivní testování
Všechny aktuality
Nahoru